Audit je známkou kvality | Marwick.cz
Marwick.cz

Audit je známkou kvality

Byznys 21.3.2023 Ondřej Fikrle
Audit je známkou kvality

Kvalitní finanční audit je potvrzením důvěryhodnosti firem pro obchodní partnery, investory a další zainteresované strany. Práce pro auditory pořád přibývá a stále častěji s ní pomáhá i umělá inteligence.

Podniky by měly externí audit alespoň občas podstoupit i tehdy, když ze zákona nemusí nebo to po nich nechce třeba potenciální investor. Externí auditor je totiž nezávislý, a tudíž také důvěryhodnější. Úspěšné absolvování externího auditu u renomované auditorské firmy proto posiluje dobré jméno podniku a tím i jeho hodnotu.

Působení auditora u auditované společnosti je časově omezeno. Dokonce i v rámci jedné a té samé auditorské firmy se na zakázce střídají různí lidé. Auditor se zabývá i aspekty, které vedení neoznámí dopředu. Tento prvek překvapení je jedním z dílků všestranné snahy zjistit pravý stav věcí.

„Také audit mění svou tvář vlivem digitalizace. Dnes je auditní spis už jen online. U klientů toho hodně zastanou stroje a globální síť KPMG vyvinula software Clara, který zahrnuje prvky umělé inteligence.“

Výsledkem auditu pak může být i různě kritický závěr, od zprávy s upozorněním přes výrok s výhradou až po záporný výrok či takzvané odmítnutí výroku.

Hypotetická ekonomika bez auditů by otevřela stavidla pro porušování pravidel. Zkušenost i výzkumy bohužel ukazují, že značná část lidí bude vždy podléhat pokušení podvádět. Hlavním důvodem je odvěké pořekadlo, že příležitost dělá zloděje. Menšina má sklon k přestupkům dokonce i tehdy, když reálně hrozí jejich odhalení. Regulace proto audity stále rozšiřují, hlavně v sektorech, kde lze podnikat jen s licencí. Členské státy EU včetně České republiky navíc v auditu mohou ukládat povinnosti nad rámec unijní legislativy.

Od papíru k umělé inteligenci
Tak jako vše ostatní, i audit mění svou tvář vlivem digitalizace. Dávno pryč jsou doby, kdy jsme šermovali propiskou a šanony papíru. Dnes je auditní spis už jen online. U klientů toho hodně zastanou stroje a globální síť KPMG vyvinula softwarový nástroj Clara, který zahrnuje prvky umělé inteligence.

Clara se učí hlavně z dění na velkých finančních trzích v Severní Americe a Evropě. Sám jsem byl svědkem toho, jak se software zdokonaloval v Británii. Třeba díky „nastudování“ stovek tisíc případů hlášení škod u komerčního pojištění.

Umělá inteligence už umí dobře analyzovat vývoj v čase. Například porovnat letošní výsledky s loňskými nebo skutečné výsledky s těmi plánovanými. Ale hlavně – Clara napovídá, na co se v auditu zaměřit a kde jsou ve finančním výkaznictví auditované firmy možná rizika. Následné posouzení těchto rizik už však zůstává hájemstvím auditorů z masa a kostí. A to se nejspíš nezmění ani v brzké budoucnosti. Digitalizace je pro naši profesi šancí, ne hrozbou. 

„Člověk má nad strojem ještě jednu výhodu – emoční inteligenci. A ta se může hodit i při identifikaci rizik. Dokáže totiž rozpoznat podezřelé signály v chování.“  

Člověk má navíc nad strojem ještě jednu výhodu – emoční inteligenci. A ta se může hodit i při identifikaci rizik. Dokáže totiž rozpoznat podezřelé signály v chování.  

Na prahu změn 
Další zdokonalení softwarového nástroje Clara není hudbou vzdálené budoucnosti. Celý obor navíc brzy změní příchod ESG auditů, které budou „známkovat“ firmy z hlediska environmentálního, sociálního a správního. V tomto směru jsou jednou z prvních vlaštovek již prováděné audity zeleného financování v bankách.

Bankovní trh se obecně velmi rychle mění a obrovskou výzvou bude audit kryptoměn. Zatím vlastně nikdo pořádně neví, jak by takový audit vypadal. Je ale jen otázkou času, kdy se stane žádaným zbožím.

Stejně jako jiné obory také audit trápí nedostatek lidí, v našich zeměpisných šířkách hlavně kvůli demografickému vývoji. Personální hlad je o to horší, že práce v auditu přibývá. Také zde může pomoci umělá inteligence, když za auditory vykoná rutinní činnosti. Jako nutné vidím i změny auditorských zkoušek, které jsou branou do našeho oboru.

Oboru, který umí být cool a v němž má lidský faktor nezastupitelnou roli.

autor
Ondřej Fikrle
Partner v auditu finančních institucí

Přežijí dinosauři dobu digitální?

Přežijí dinosauři dobu digitální?

Minulé století. Gigantům jako Goodyear, Xerox, Kodak a dalším se daří a generují obrovské zisky. Přesto své tržní podíly ztratily. Jak vysvětlil v roce 1995 profesor Christensen, stála za tím neochota včas investovat do moderních technologií. 
Jakou ekonomickou hodnotu mají data?

Jakou ekonomickou hodnotu mají data?

Recept, jak na dnešní datovou smršť, nabízí Ondřej Kulhánek a přibližuje koncept infonomiky.

Co pro byznys znamená důvěra

Co pro byznys znamená důvěra

Čtvrtý ročník Retail Fora se věnoval důvěře. Tomu, jak ji budovat, řídit i znovu získat, když jsme ji ztratili. Co důvěra znamená v byznysu, jsme se zeptali účastníků fóra.

S výrobou kytar pomáhají roboti

S výrobou kytar pomáhají roboti

Robotické rameno se otočí, položí tělo kytary do připravené přihrádky, odjede zpět do výchozí pozice a začne pípat. „Zrovna skončilo leštění z jedné strany,“ popisuje výrobce kytar z Velkých Němčic na jižní Moravě Petr Furch.

Morálka daňového chování

Morálka daňového chování

Co je „spravedlivý podíl“ při placení daní? O morálních aspektech daňového chování firem a nadnárodních skupin píše Gregory Morris, britský vysokoškolský pedagog, který byl hostem Transfer Pricing Fora KPMG v roce 2016.