Průlom u žalob na online porušení ochranné známky | Marwick.cz
Marwick.cz

Průlom u žalob na online porušení ochranné známky

Právo 24.9.2019 Ondřej Vykoukal, Pavlína Rampová
Průlom u žalob na online porušení ochranné známky
Začátkem září vydal Soudní dvůr Evropské unie rozhodnutí týkající se soudní příslušnosti v případech internetového porušování ochranné známky EU. Nařízení upravující evropské ochranné známky umožňuje žalovat rušitele tam, kde k porušení došlo nebo hrozí, že dojde. Dosud však nebylo jasné, jak takové místo určovat v situacích, kde k porušení práv ke známce dojde online. Nové vodítko přinesl rozsudek označovaný jako AMS Neve.

Základní pravidlo pro určení příslušnosti soudu ve věci porušení práv ochranných známek EU mluví jasně – rušitele lze žalovat v místě jeho bydliště či sídla, případně pobočky. Tento postup ale nemusí být vždy nejpraktičtější. Za všechny lze jmenovat například poměrně běžný případ prodeje padělaného zboží na území státu, kde distributor nemá své sídlo. Pro takové situace zavedl evropský zákonodárce alternativní možnost podání žaloby u soudu či soudů členského státu, na jehož území k porušení známky došlo nebo pravděpodobně dojít může.

V případě fyzického prodeje padělaného zboží není s určením místa porušení ochranné známky problém. V případě online prodeje se však objevovalo několik výkladových přístupů a víceméně všichni čekali na vyjádření lucemburského soudního dvora ve zmiňovaném případě. Podle SDEU jsou kritériem pro určení území, kde dochází k porušení známky v případě online prodeje, podnikatelé a spotřebitelé, kterým jsou reklama a nabídka prostřednictvím internetové stránky určeny. To znamená adresáti takové reklamy a nabídky. Určení obsahu internetové stránky veřejnosti konkrétního členského státu musí pak vyplývat přímo ze stránky samotné. Stránka sama odkazuje na veřejnost členského státu, ceny na stránce jsou uvedeny v národní měně, stránka má národní doménu nejvyšší úrovně daného členského státu atp.

Poškozený - žalobce má tedy pro uplatnění svých práv možnost si vybrat, u jakého soudu žalobu podá. Musí být ale opatrný, zvolením příslušného soudu určuje zároveň rozsah nároků, kterých se může domáhat. Pokud bude poškozený žalovat u soudu v místě sídla škůdce, může se domáhat nároků ve vztahu k celému území Evropské unie. Pokud si však vybere soud v místě porušení známky, může se domáhat nároků pouze ve vztahu k danému členskému státu.

Taktickou výhodou může být podání žaloby na všech místech porušení známky zvlášť, nedojde zde ke vzniku tzv. překážky věci zahájené, bude moci každý ze soudů ve věci samostatně rozhodnout. Výhodou tohoto postupu může být posouzení případu soudem členského státu, na jehož území je dostupná internetová stránka a jejímž prostřednictvím jsou porušována práva z ochranné známky. Takový soud má objektivně nejlepší předpoklady pro posouzení toho, zda k porušení ochranné známky v tomto členském státě skutečně došlo a jaké nároky poškozenému z takového porušení plynou.

autor
Ondřej Vykoukal, Pavlína Rampová

Nástrahy inteligentní domácnosti pohledem právníka

Nástrahy inteligentní domácnosti pohledem právníka

Kdo odpovídá za škodu způsobenou umělou inteligencí? Výrobce, majitel přístroje, nebo dodavatel dat? Také tento hlavolam zkouší vyřešit Evropská unie.

Google utržil další ránu za 2,42 mld. eur

Google utržil další ránu za 2,42 mld. eur

Společnost Google a její mateřská společnost Alphabet prohrály další spor s Evropskou komisí. Pokutu udělenou za zneužívání dominantního postavení na trhu potvrdil Tribunál Soudního dvora Evropské unie. Snaha Googlu zvrátit rozhodnutí Komise, které nejen že ukládá rekordní pokutu, ale zároveň naznačuje směr pro budoucí rozhodovací praxi, tak vyšla naprázdno.
Ladislav Karas: Pro přivýdělek ve stejném oboru je potřeba souhlas zaměstnavatele

Ladislav Karas: Pro přivýdělek ve stejném oboru je potřeba souhlas zaměstnavatele

Jak sladit přivýdělek s pracovní dobou je jedna věc. Jak ho sladit se zákoníkem práce, radí Ladislav Karas, advokát KPMG Legal.
Komise navrhla ambiciózní reformu digitálního prostoru

Komise navrhla ambiciózní reformu digitálního prostoru

Evropská komise chystá nová pravidla pro digitální služby. Měla by přinést největší změny od roku 2000.
EDPB a jeho „návod“ pro datové přenosy po rozhodnutí Schrems II

EDPB a jeho „návod“ pro datové přenosy po rozhodnutí Schrems II

V listopadu 2020 vydal Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (European Data Protection Board – EDPB) dlouho očekávaná doporučení ohledně přenosu osobních údajů mimo EU. Navazují na přelomové rozhodnutí Soudního dvora EU známé jako „Schrems II (C-311/18)“.
Amazon opět v hledáčku Komise – tentokrát kvůli využití dat obchodníků na Marketplace

Amazon opět v hledáčku Komise – tentokrát kvůli využití dat obchodníků na Marketplace

Evropská komise informovala největšího internetového prodejce Amazon o svém předběžném zjištění o porušení antimonopolních pravidel EU. Údajně měl narušit hospodářskou soutěž na maloobchodních trzích provozovaných online. 
Návrh nařízení o správě dat unikl před zveřejněním a sklidil kritiku

Návrh nařízení o správě dat unikl před zveřejněním a sklidil kritiku

Podle uniklého návrhu je cílem vytvoření dobré infrastruktury pro sdílení dat, a přinést tak EU „digitální suverenitu“. 
Evropská regulace AI na obzoru

Evropská regulace AI na obzoru

Evropský parlament hlasoval v říjnu o návrzích pravidel pro umělou inteligenci (AI). Europoslanci přijali Etický rámec, zprávu o právech k duševnímu vlastnictví a především předběžný návrh nařízení o odpovědnosti za provoz systémů AI.