Google utržil další ránu za 2,42 mld. eur | Marwick.cz
Marwick.cz

Google utržil další ránu za 2,42 mld. eur

Právo 29.11.2021 Sabina Tichá, Tomáš Kočař, Martin Čapek
Google utržil další ránu za 2,42 mld. eur

Společnost Google a její mateřská společnost Alphabet prohrály další spor s Evropskou komisí. Pokutu udělenou za zneužívání dominantního postavení na trhu potvrdil Tribunál Soudního dvora Evropské unie. Snaha Googlu zvrátit rozhodnutí Komise, které nejen že ukládá rekordní pokutu, ale zároveň naznačuje směr pro budoucí rozhodovací praxi, tak vyšla naprázdno.

Spor mezi Googlem a Komisí se rozhořel již v roce 2017. Komise tehdy svým rozhodnutím vyměřila Googlu pokutu ve výši 2,42 mld. eur za zneužití dominantního postavení tím, že společnost zvýhodňovala vlastní služby pro porovnávání nákupů před stejnými službami svých konkurentů.

Společnost Google následně napadla rozhodnutí Komise žalobou u Tribunálu v Lucemburku. Google se bránil mimo jiné tvrzením, že změny ve výsledcích vyhledávání prováděl, aby mohl zákazníkům nabídnout lepší služby. Způsob zobrazování výsledků při vyhledávání měl lidem pomoci snadno a rychle najít produkty a obchodníkům usnadnit oslovování potenciálních zákazníků. Dle Googlu jeho postupy směřovaly pouze ke zlepšování kvality technologií a služeb vyhledávání.

Tribunál se však s touto argumentací neztotožnil. Podle něj Google svého dominantního postavení zneužil tím, že umisťoval a zobrazoval výsledky vyhledávání své vlastní služby srovnávání nákupů výhodnějším způsobem (mj. na výhodnějších pozicích) než služby konkurence. Zároveň degradoval výsledky vyhledávání konkurenčních služeb prostřednictvím svých (ranking) algoritmů.

Google bral v úvahu původ výsledku vyhledávání, tj. zda pochází z jeho vlastní srovnávací služby, či z konkurenční. V tomto smyslu tedy upřednostňoval své vlastní srovnávací služby před službami konkurenčními. Tribunál konstatoval, že co se týče zobrazení a umístění výsledku, se konkurenčním službám nikdy nemohlo dostat stejného zacházení jako službám Googlu. Na tom nic nezměnila ani následná snaha Googlu umožnit konkurenčním službám zvýšit kvalitu zobrazení a umístění jejich výsledků prostřednictvím placené služby Googlu. Naopak, Tribunál v tomto smyslu uzavřel, že využitím této služby mění konkurenti svůj byznys model, přičemž z přímých konkurentů Googlu v oblasti služeb srovnávání nákupů se prakticky stávají jeho zákazníci.

Tribunál dále shledal, že praktiky Googlu mohly vést k oslabení hospodářské soutěže na trhu zejména vzhledem k okolnostem, jako jsou důležitost návštěvnosti generované obecným vyhledávačem Googlu pro služby srovnávání nákupů, chování uživatelů, kteří se obvykle soustředí pouze na několik prvních výsledků vyhledávání, a velký podíl odkloněné návštěvnosti na konkrétní internetové stránce služeb srovnávání nákupů spolu se skutečností, že ji nelze efektivně nahradit.

Dle názoru Tribunálu navíc Google při využití protisoutěžních praktik jednal úmyslně, nikoliv pouze z nedbalosti. I tuto skutečnost Tribunál zohlednil při potvrzení rozhodnutí Komise o výši pokuty a odmítnutí návrhu na její snížení.

Ačkoliv je samotná pokuta ve výši 2,42 mld. eur pro Google citelnou sankcí, nejedná se zdaleka o jediný důsledek této kauzy. Není totiž pochyb, že Tribunál tímto rozhodnutím vytvořil důležitý precedens. Mnoho dalších stěžovatelů bude nyní netrpělivě očekávat, že (nejen) Komise aplikuje na jejich stížnosti proti největšímu internetovému vyhledávači stejné závěry. Pro ty konkurenční srovnávací služby, které tak ještě neučinily (jako například srovnávač cen Heureka), se navíc otevírá možnost soudně vymáhat ušlý zisk v řádech stovek milionů až miliard korun.

Rozsudek Tribunálu lze bezpochyby považovat za přelomové rozhodnutí v oblasti unijního soutěžního práva a internetu.

Přestože Tribunál shledal, že chování Googlu nemělo v tomto případě protisoutěžní vliv na trh s obecnými vyhledávacími službami a zrušil příslušnou část rozhodnutí Komise, lze do budoucna očekávat, že se pozornost obrátí i tímto směrem. Nelze zároveň vyloučit, že se závěry rozhodnutí Tribunálu, resp. Komise dotknou kromě e-commerce i dalších sektorů a služeb (např. cestování, ubytování, stravování a dalších). Rozsudek Tribunálu T-612/17 tak lze bezpochyby považovat za přelomové rozhodnutí v oblasti unijního soutěžního práva a internetu.

Google ve svém vyjádření k rozhodnutí Tribunálu uvedl, že již v roce 2017 učinil změny, aby rozhodnutí Komise vyhověl a jejím požadavkům se přizpůsobil. Celá řada jeho konkurentů s těmito opatřeními však spokojena není.

V současnosti se Google brání hned několika rozhodnutím, která se týkají porušování pravidel ochrany hospodářské soutěže v EU. Nebylo by tudíž překvapením, kdyby nedávno potvrzená pokuta ve výši 2,42 mld. eur nebyla poslední pokutou uloženou Googlu za porušování unijního práva.

Sabina Tichá, Tomáš Kočař, Martin Čapek

Nástrahy inteligentní domácnosti pohledem právníka

Nástrahy inteligentní domácnosti pohledem právníka

Kdo odpovídá za škodu způsobenou umělou inteligencí? Výrobce, majitel přístroje, nebo dodavatel dat? Také tento hlavolam zkouší vyřešit Evropská unie.

Ladislav Karas: Pro přivýdělek ve stejném oboru je potřeba souhlas zaměstnavatele

Ladislav Karas: Pro přivýdělek ve stejném oboru je potřeba souhlas zaměstnavatele

Jak sladit přivýdělek s pracovní dobou je jedna věc. Jak ho sladit se zákoníkem práce, radí Ladislav Karas, advokát KPMG Legal.
Komise navrhla ambiciózní reformu digitálního prostoru

Komise navrhla ambiciózní reformu digitálního prostoru

Evropská komise chystá nová pravidla pro digitální služby. Měla by přinést největší změny od roku 2000.
EDPB a jeho „návod“ pro datové přenosy po rozhodnutí Schrems II

EDPB a jeho „návod“ pro datové přenosy po rozhodnutí Schrems II

V listopadu 2020 vydal Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (European Data Protection Board – EDPB) dlouho očekávaná doporučení ohledně přenosu osobních údajů mimo EU. Navazují na přelomové rozhodnutí Soudního dvora EU známé jako „Schrems II (C-311/18)“.
Amazon opět v hledáčku Komise – tentokrát kvůli využití dat obchodníků na Marketplace

Amazon opět v hledáčku Komise – tentokrát kvůli využití dat obchodníků na Marketplace

Evropská komise informovala největšího internetového prodejce Amazon o svém předběžném zjištění o porušení antimonopolních pravidel EU. Údajně měl narušit hospodářskou soutěž na maloobchodních trzích provozovaných online. 
Návrh nařízení o správě dat unikl před zveřejněním a sklidil kritiku

Návrh nařízení o správě dat unikl před zveřejněním a sklidil kritiku

Podle uniklého návrhu je cílem vytvoření dobré infrastruktury pro sdílení dat, a přinést tak EU „digitální suverenitu“. 
Evropská regulace AI na obzoru

Evropská regulace AI na obzoru

Evropský parlament hlasoval v říjnu o návrzích pravidel pro umělou inteligenci (AI). Europoslanci přijali Etický rámec, zprávu o právech k duševnímu vlastnictví a především předběžný návrh nařízení o odpovědnosti za provoz systémů AI.
Bude regulace umělé inteligence následovat GDPR?

Bude regulace umělé inteligence následovat GDPR?

Evropská unie vydala rámcový dokument týkající se etických aspektů umělé inteligence (AI), robotiky a souvisejících technologií. Přiklání se v něm k přísné regulaci.