Evropská regulace AI na obzoru | Marwick.cz
Marwick.cz

Evropská regulace AI na obzoru

Právo 30.10.2020 Linda Kolaříková
Evropská regulace AI na obzoru
Evropský parlament hlasoval v říjnu o návrzích pravidel pro umělou inteligenci (AI). Europoslanci přijali Etický rámec, zprávu o právech k duševnímu vlastnictví a především předběžný návrh nařízení o odpovědnosti za provoz systémů AI.

Návrh nařízení o odpovědnosti za provoz systémů AI
Návrh nabízí na budoucnost zaměřený (a každé tři roky revidovaný) rámec civilní odpovědnosti za újmu ve formě obecně závazného nařízení. Definuje vysoce rizikovou AI, kterou má být fyzická i virtuální AI, jejíž činnost může poškodit životy, zdraví, tělesnou integritu, majetek a případně významnou nehmotnou újmu vedoucí k prokazatelné ekonomické ztrátě, byť jsou takové technologie prozatím vzácností. Provozovatelé takto rizikových činností by měli dle názoru Parlamentu mít povinnost sjednat adekvátní pojištění, přičemž je třeba se v této oblasti vyvarovat příliš unifikovanému systému s neodpovídajícím krytím i cenou. Vedle vysoce rizikové AI návrh definuje i samotnou „AI“ či termín „autonomní“. 

Mezi odpovědné osoby řadí provozovatele (provádějící frontend i backend činnosti), za které mohou být považování v určitých případech i uživatelé. V případě vysoce rizikové AI má jít o objektivní odpovědnost poskytovatele, v ostatních případech založenou na zavinění. 

Dokument se vyjadřuje i k otázce posouzení AI jako výrobku ve smyslu Směrnice o odpovědnosti za vadné výrobky (PLD). Parlament opětovně vyzývá Komisi k vyhodnocení případného přetvoření PLD na nařízení a zároveň vyjasnění, zda mají být digitální obsah a digitální služby považovány za výrobek. V případě naplnění definice výrobku systémem AI se má použít PLD k uplatnění nároků vůči backend provozovateli jakožto výrobci. 

Navrhuje se dokonce zastropování možné kompenzace ve výši dva miliony eur pro případ úmrtí či zdravotní újmy a jeden milion eur v případě ekonomické škody. Pro tu je stanoven i dolní limit ve výši 500 eur. Uplatnění nároků má být časově omezeno na 10, respektive 30 let od škodní události. 

Etický rámec AI
Schválená legislativní iniciativa vyzývá Komisi k vypracování nového rámce, který stanoví etické principy a právní povinnosti při vývoji, spuštění a užívání umělé inteligence, robotů a souvisejících technologií včetně software, algoritmů a dat. V mnohém navazuje na předchozí dokumenty a v nich popsané principy včetně na člověka zaměřené a jím vytvořené AI, bezpečnost, transparentnost, odpovědnost, záruky proti předsudkům a diskriminaci, právo na náhradu újmy, společenskou a environmentální odpovědnost a respekt k soukromí a ochraně dat. 

Dokument, podobně jako ostatní, vyzývá k definování technologií AI s vysokou mírou rizika (například samoučící systémy), které by měly podléhat nepřetržitému lidskému dohledu a umožňovat okamžité převzetí kontroly člověkem. 

Duševní vlastnictví
Tato zpráva upozorňuje na potřebu evropského efektivního systému práv duševního vlastnictví (IPR) pro úspěšnou konkurenceschopnost EU v oblasti AI. Evropský patentový systém by měl umožnit dostatečnou ochranu inovativního vývoje a zároveň nenarušit jak etické principy EU, tak ani nároky lidských tvůrců. Podle názoru členů Parlamentu by se měly rozlišit vynálezy vytvořené výhradě AI od těch vytvořených za účasti člověka. 

Zpráva ovšem zdůrazňuje, že umělé inteligenci by neměla být přiznána právní osobnost, práva k výtvoru duševní činnosti by tedy měla být přiznána výhradně lidem. 

autor
Linda Kolaříková
Advokátka, KPMG Legal

Nástrahy inteligentní domácnosti pohledem právníka

Nástrahy inteligentní domácnosti pohledem právníka

Kdo odpovídá za škodu způsobenou umělou inteligencí? Výrobce, majitel přístroje, nebo dodavatel dat? Také tento hlavolam zkouší vyřešit Evropská unie.

Google utržil další ránu za 2,42 mld. eur

Google utržil další ránu za 2,42 mld. eur

Společnost Google a její mateřská společnost Alphabet prohrály další spor s Evropskou komisí. Pokutu udělenou za zneužívání dominantního postavení na trhu potvrdil Tribunál Soudního dvora Evropské unie. Snaha Googlu zvrátit rozhodnutí Komise, které nejen že ukládá rekordní pokutu, ale zároveň naznačuje směr pro budoucí rozhodovací praxi, tak vyšla naprázdno.
Ladislav Karas: Pro přivýdělek ve stejném oboru je potřeba souhlas zaměstnavatele

Ladislav Karas: Pro přivýdělek ve stejném oboru je potřeba souhlas zaměstnavatele

Jak sladit přivýdělek s pracovní dobou je jedna věc. Jak ho sladit se zákoníkem práce, radí Ladislav Karas, advokát KPMG Legal.
Komise navrhla ambiciózní reformu digitálního prostoru

Komise navrhla ambiciózní reformu digitálního prostoru

Evropská komise chystá nová pravidla pro digitální služby. Měla by přinést největší změny od roku 2000.
EDPB a jeho „návod“ pro datové přenosy po rozhodnutí Schrems II

EDPB a jeho „návod“ pro datové přenosy po rozhodnutí Schrems II

V listopadu 2020 vydal Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (European Data Protection Board – EDPB) dlouho očekávaná doporučení ohledně přenosu osobních údajů mimo EU. Navazují na přelomové rozhodnutí Soudního dvora EU známé jako „Schrems II (C-311/18)“.
Amazon opět v hledáčku Komise – tentokrát kvůli využití dat obchodníků na Marketplace

Amazon opět v hledáčku Komise – tentokrát kvůli využití dat obchodníků na Marketplace

Evropská komise informovala největšího internetového prodejce Amazon o svém předběžném zjištění o porušení antimonopolních pravidel EU. Údajně měl narušit hospodářskou soutěž na maloobchodních trzích provozovaných online. 
Návrh nařízení o správě dat unikl před zveřejněním a sklidil kritiku

Návrh nařízení o správě dat unikl před zveřejněním a sklidil kritiku

Podle uniklého návrhu je cílem vytvoření dobré infrastruktury pro sdílení dat, a přinést tak EU „digitální suverenitu“. 
Bude regulace umělé inteligence následovat GDPR?

Bude regulace umělé inteligence následovat GDPR?

Evropská unie vydala rámcový dokument týkající se etických aspektů umělé inteligence (AI), robotiky a souvisejících technologií. Přiklání se v něm k přísné regulaci.