Plošné e-sledování je nadále ústavní | Marwick.cz
Marwick.cz

Plošné e-sledování je nadále ústavní

Právo 16.8.2019 Ondřej Vykoukal, Roman Kuchař
Plošné e-sledování je nadále ústavní
Ústavní soud znovu posuzoval otázku ústavnosti právní úpravy tzv. „data retention“. Ta ukládá poskytovatelům telekomunikačních služeb povinnost archivovat provozní a lokalizační údaje o elektronické komunikaci. V praxi se tímto způsobem uchovávají údaje, které umožňují identifikovat a vyhledat osoby zahrnuté do konkrétní komunikace prostřednictvím telefonického hovoru či e-mailové korespondence. V odůvodněných případech jsou pak tato data dále předávána státním orgánům. Zatímco dříve byl postoj Ústavního soudu ohledně uchování dat velmi zdrženlivý, tentokrát byla dotčená právní úprava posouzena jako ústavně konformní.

Podle zákona musí mobilní operátoři uchovávat velmi podrobné informace o každém telefonickém hovoru, odeslané SMS nebo MMS, internetovém připojení nebo e-mailové korespondenci. Taková data je navíc možné uchovávat až po dobu šesti měsíců. Například u telefonického hovoru se takto schraňují údaje o telefonních číslech účastníků komunikace, datu a přesném času zahájení i ukončení hovoru, poloze a pohybu účastníků. V online komunikaci jde pak především o data spojená s identifikací uživatele a vyhledaného serveru nebo zařízení, z něhož se uživatel připojuje k síti (IP adresa).

Obsah komunikace sice zůstává chráněn obdobou listovního tajemství, nicméně i sledování výše uvedených údajů může být podle kritiků zneužito. Data mohou posloužit poskytovatelům, případně státním orgánům k vytvoření detailního přehledu o sociálních vazbách a chování uživatelů těchto služeb. Okruh potenciálních příjemců dat je ze zákona stanoven poměrně široce na (i) orgány činné v trestním řízení (tj. soudy, státní zástupce a policejní orgány); (ii) Policii České republiky pro účely pátrání po osobách, zjišťování jejich totožnosti či odhalování hrozeb v oblasti terorismu; (iii) Bezpečnostní informační službu; (iv) Vojenské zpravodajství a (v) Českou národní banku.

Ústavní soud se v souvislosti s problémem tzv. data retention zabýval návrhem skupiny poslanců na zrušení příslušných ustanovení zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a souvisejících předpisů. Podle navrhovatelů představuje taková úprava nepřípustný zásah do práva na soukromí a ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním a jiným zneužíváním osobních údajů. Poslanci poukazovali zejména na skutečnost, že osoby, proti nimž byla tato opatření přijata (zejména osoby páchající trestnou činnost), je mohou jednorázově snadno obejít (například prostřednictvím předplacených anonymních SIM karet). Podle návrhu na úpravu zákona je plošné shromažďování takto citlivých dat nadbytečné a bezdůvodně zasahuje do základních práv a svobod většinové populace.

Podle Ústavního soudu však stát potřebuje odpovídající technické prostředky k prevenci, odhalování a objasňování trestné činnosti, mezi něž patří právě i uchovávání údajů o elektronické komunikaci. Vhodnějším řešením je dle soudu přesně vymezit legislativní rámec shromažďování a uchovávání údajů o elektronické komunikaci, než uvrhnout tuto oblast do jakéhosi legislativního stínu. Ústavní soud se tak přiklonil k závěru, že by v zájmu ochrany bezpečnosti měli operátoři i nadále sbírat citlivé údaje o elektronické komunikaci svých zákazníků.

autor
Ondřej Vykoukal, Roman Kuchař

Nástrahy inteligentní domácnosti pohledem právníka

Nástrahy inteligentní domácnosti pohledem právníka

Kdo odpovídá za škodu způsobenou umělou inteligencí? Výrobce, majitel přístroje, nebo dodavatel dat? Také tento hlavolam zkouší vyřešit Evropská unie.

Google utržil další ránu za 2,42 mld. eur

Google utržil další ránu za 2,42 mld. eur

Společnost Google a její mateřská společnost Alphabet prohrály další spor s Evropskou komisí. Pokutu udělenou za zneužívání dominantního postavení na trhu potvrdil Tribunál Soudního dvora Evropské unie. Snaha Googlu zvrátit rozhodnutí Komise, které nejen že ukládá rekordní pokutu, ale zároveň naznačuje směr pro budoucí rozhodovací praxi, tak vyšla naprázdno.
Ladislav Karas: Pro přivýdělek ve stejném oboru je potřeba souhlas zaměstnavatele

Ladislav Karas: Pro přivýdělek ve stejném oboru je potřeba souhlas zaměstnavatele

Jak sladit přivýdělek s pracovní dobou je jedna věc. Jak ho sladit se zákoníkem práce, radí Ladislav Karas, advokát KPMG Legal.
Komise navrhla ambiciózní reformu digitálního prostoru

Komise navrhla ambiciózní reformu digitálního prostoru

Evropská komise chystá nová pravidla pro digitální služby. Měla by přinést největší změny od roku 2000.
EDPB a jeho „návod“ pro datové přenosy po rozhodnutí Schrems II

EDPB a jeho „návod“ pro datové přenosy po rozhodnutí Schrems II

V listopadu 2020 vydal Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (European Data Protection Board – EDPB) dlouho očekávaná doporučení ohledně přenosu osobních údajů mimo EU. Navazují na přelomové rozhodnutí Soudního dvora EU známé jako „Schrems II (C-311/18)“.
Amazon opět v hledáčku Komise – tentokrát kvůli využití dat obchodníků na Marketplace

Amazon opět v hledáčku Komise – tentokrát kvůli využití dat obchodníků na Marketplace

Evropská komise informovala největšího internetového prodejce Amazon o svém předběžném zjištění o porušení antimonopolních pravidel EU. Údajně měl narušit hospodářskou soutěž na maloobchodních trzích provozovaných online. 
Návrh nařízení o správě dat unikl před zveřejněním a sklidil kritiku

Návrh nařízení o správě dat unikl před zveřejněním a sklidil kritiku

Podle uniklého návrhu je cílem vytvoření dobré infrastruktury pro sdílení dat, a přinést tak EU „digitální suverenitu“. 
Evropská regulace AI na obzoru

Evropská regulace AI na obzoru

Evropský parlament hlasoval v říjnu o návrzích pravidel pro umělou inteligenci (AI). Europoslanci přijali Etický rámec, zprávu o právech k duševnímu vlastnictví a především předběžný návrh nařízení o odpovědnosti za provoz systémů AI.