Parlament přijal adaptační zákon k GDPR | Marwick.cz
Marwick.cz

Parlament přijal adaptační zákon k GDPR

Právo 20.3.2019 Ladislav Karas, Martina Okáčová
Parlament přijal adaptační zákon k GDPR
Na sklonku minulého roku schválila Poslanecká sněmovna návrh adaptačního zákona k evropskému nařízení GDPR. Senát ho ale vrátil zpět s pozměňovacími návrhy. Minulý týden se jím sněmovna zabývala znovu a nakonec jej schválila ve znění navrhovaném Senátem.
Senát navrhoval zejména vypustit z návrhu pravomoci Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) v oblasti práva na informace. Podle původního znění návrhu měl být ÚOOÚ ústředním orgánem státní správy nejen pro oblast osobních údajů, ale také pro oblast práva na informace. Tato pravomoc byla do návrhu zákona implementována pozměňovacím návrhem v průběhu legislativního procesu. Důvodem pro rozšíření pravomocí ÚOOÚ bylo jednak ulehčit příslušným nadřízeným orgánům státní správy a jednak sjednotit výklad zákona o svobodném přístupu k informacím. ÚOOÚ by podle navrhovatele byl z tohoto pohledu nejvhodnějším orgánem, protože právě kolize práva na ochranu osobních údajů a práva na informace je typickou otázkou při řešení sporů v oblasti poskytování informací. Senát však tento návrh nepodpořil a Poslanecká sněmovna mu dala nakonec za pravdu a pravomoc v oblasti práva na informace ÚOOÚ nepřiznala.

Na návrh Senátu pak nebude možné uložit orgánům veřejné moci a veřejným subjektům usazeným v ČR žádné správní pokuty za porušení GDPR. Nerovnost mezi veřejnoprávními a soukromoprávními subjekty tak bude v tomto ohledu značná, jelikož sankce za porušení GDPR mohou být velmi vysoké.

Spolu s návrhem nového zákona o zpracování osobních údajů byl projednáván a schválen také návrh zákona, kterým se mění některé další zákony v souvislosti s přijetím zmíněného zákona o zpracování osobních údajů. Ten upravuje zejména zpracování osobních údajů pro účely plnění úkolů prováděného ve veřejném zájmu, přičemž upravuje detaily a specifika zpracování osobních údajů ze strany jednotlivých složek veřejné správy.

Oba návrhy zákonů nyní čekají na podpis prezidenta.
autor
Ladislav Karas, Martina Okáčová

Nástrahy inteligentní domácnosti pohledem právníka

Nástrahy inteligentní domácnosti pohledem právníka

Kdo odpovídá za škodu způsobenou umělou inteligencí? Výrobce, majitel přístroje, nebo dodavatel dat? Také tento hlavolam zkouší vyřešit Evropská unie.

Google utržil další ránu za 2,42 mld. eur

Google utržil další ránu za 2,42 mld. eur

Společnost Google a její mateřská společnost Alphabet prohrály další spor s Evropskou komisí. Pokutu udělenou za zneužívání dominantního postavení na trhu potvrdil Tribunál Soudního dvora Evropské unie. Snaha Googlu zvrátit rozhodnutí Komise, které nejen že ukládá rekordní pokutu, ale zároveň naznačuje směr pro budoucí rozhodovací praxi, tak vyšla naprázdno.
Ladislav Karas: Pro přivýdělek ve stejném oboru je potřeba souhlas zaměstnavatele

Ladislav Karas: Pro přivýdělek ve stejném oboru je potřeba souhlas zaměstnavatele

Jak sladit přivýdělek s pracovní dobou je jedna věc. Jak ho sladit se zákoníkem práce, radí Ladislav Karas, advokát KPMG Legal.
Komise navrhla ambiciózní reformu digitálního prostoru

Komise navrhla ambiciózní reformu digitálního prostoru

Evropská komise chystá nová pravidla pro digitální služby. Měla by přinést největší změny od roku 2000.
EDPB a jeho „návod“ pro datové přenosy po rozhodnutí Schrems II

EDPB a jeho „návod“ pro datové přenosy po rozhodnutí Schrems II

V listopadu 2020 vydal Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (European Data Protection Board – EDPB) dlouho očekávaná doporučení ohledně přenosu osobních údajů mimo EU. Navazují na přelomové rozhodnutí Soudního dvora EU známé jako „Schrems II (C-311/18)“.
Amazon opět v hledáčku Komise – tentokrát kvůli využití dat obchodníků na Marketplace

Amazon opět v hledáčku Komise – tentokrát kvůli využití dat obchodníků na Marketplace

Evropská komise informovala největšího internetového prodejce Amazon o svém předběžném zjištění o porušení antimonopolních pravidel EU. Údajně měl narušit hospodářskou soutěž na maloobchodních trzích provozovaných online. 
Návrh nařízení o správě dat unikl před zveřejněním a sklidil kritiku

Návrh nařízení o správě dat unikl před zveřejněním a sklidil kritiku

Podle uniklého návrhu je cílem vytvoření dobré infrastruktury pro sdílení dat, a přinést tak EU „digitální suverenitu“. 
Evropská regulace AI na obzoru

Evropská regulace AI na obzoru

Evropský parlament hlasoval v říjnu o návrzích pravidel pro umělou inteligenci (AI). Europoslanci přijali Etický rámec, zprávu o právech k duševnímu vlastnictví a především předběžný návrh nařízení o odpovědnosti za provoz systémů AI.