Odpovědnost za nové technologie dle Evropské komise | Marwick.cz
Marwick.cz

Odpovědnost za nové technologie dle Evropské komise

Právo 20.1.2020 Linda Kolaříková
Odpovědnost za nové technologie dle Evropské komise
Evropská komise zveřejnila loni na podzim dlouho očekávanou studii expertní skupiny, která se zabývá odpovědností za umělou inteligenci (AI) a další nové technologie. Závěry studie můžeme shrnout následovně:
  • Provozovatel technologie, která představuje zvýšené riziko pro okolí (např. AI roboti ve veřejném prostoru) by měl nést objektivní odpovědnost.
  • Má-li poskytovatel služby vyšší stupeň kontroly nad technologií než její vlastník či uživatel, mělo by se to zohlednit při určení osoby primárně provozující danou technologii.
  • Osoba využívající technologii, která nezvyšuje riziko vzniku újmy třetím osobám, by měla odpovídat v případě nedodržení vyžadované péče (dohled, údržba, apod.).
  • Osoba využívající technologii s určitým stupněm autonomie by neměla být méně odpovědná než v případě využití lidského pomocníka.
  • Výrobce digitální technologie by měl odpovídat za její vady i v případech, kdy vada nastala v důsledku změn učiněných na technologii po jejím uvedení na trh, měl-li výrobce tyto změny pod kontrolou.
  • Měl by existovat systém povinného pojištění pro případy zvýšeného rizika třetích osob.
  • Právo by mělo poskytovat nástroje podporující dokazování v případech, kdy využití specifické technologie znesnadní možnost dokazování po vzniku újmy nad běžnou míru.
  • Součástí technologií by měl od počátku být systém protokolování (logging by desing), přičemž jeho nevyužití (nepřihlášení) či neposkytnutí odůvodněného přístupu k záznamům by mělo vést k přenesení důkazního břemene a/nebo vyvratitelné právní domněnce, že byly dokázány předpoklady zákonem vyžadované ke vzniku odpovědnosti.
  • Zničení či poškození dat by mělo být považované za škodu.

Dokument potvrzuje závěry předchozí zprávy. Uvádí, že v dohledné době není třeba přiznávat autonomním systémům právní osobnost, jelikož jimi způsobená škoda může a měla by být přičitatelná existujícím osobám či entitám.

Do budoucna by tedy měla být stále aplikovatelná jak subjektivní odpovědnost (ať je zavinění předpokládané či nikoliv), tak i objektivní odpovědnost.

Mezi zohledněné technologie patří vedle AI internet věcí i technologie distribuovaných záznamů (distributed ledger technologies), známé pod zkratkou DLT a do češtiny překládané jako distribuované účetní záznamy. Jde o databázi sdílející záznamy mezi všemi jejími uživateli. Nejrozšířenější podkategorií je v současnosti blockchain, na kterém funguje například i kryptoměna bitcoin.

autor
Linda Kolaříková
Advokátka, KPMG Legal

Nástrahy inteligentní domácnosti pohledem právníka

Nástrahy inteligentní domácnosti pohledem právníka

Kdo odpovídá za škodu způsobenou umělou inteligencí? Výrobce, majitel přístroje, nebo dodavatel dat? Také tento hlavolam zkouší vyřešit Evropská unie.

Google utržil další ránu za 2,42 mld. eur

Google utržil další ránu za 2,42 mld. eur

Společnost Google a její mateřská společnost Alphabet prohrály další spor s Evropskou komisí. Pokutu udělenou za zneužívání dominantního postavení na trhu potvrdil Tribunál Soudního dvora Evropské unie. Snaha Googlu zvrátit rozhodnutí Komise, které nejen že ukládá rekordní pokutu, ale zároveň naznačuje směr pro budoucí rozhodovací praxi, tak vyšla naprázdno.
Ladislav Karas: Pro přivýdělek ve stejném oboru je potřeba souhlas zaměstnavatele

Ladislav Karas: Pro přivýdělek ve stejném oboru je potřeba souhlas zaměstnavatele

Jak sladit přivýdělek s pracovní dobou je jedna věc. Jak ho sladit se zákoníkem práce, radí Ladislav Karas, advokát KPMG Legal.
Komise navrhla ambiciózní reformu digitálního prostoru

Komise navrhla ambiciózní reformu digitálního prostoru

Evropská komise chystá nová pravidla pro digitální služby. Měla by přinést největší změny od roku 2000.
EDPB a jeho „návod“ pro datové přenosy po rozhodnutí Schrems II

EDPB a jeho „návod“ pro datové přenosy po rozhodnutí Schrems II

V listopadu 2020 vydal Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (European Data Protection Board – EDPB) dlouho očekávaná doporučení ohledně přenosu osobních údajů mimo EU. Navazují na přelomové rozhodnutí Soudního dvora EU známé jako „Schrems II (C-311/18)“.
Amazon opět v hledáčku Komise – tentokrát kvůli využití dat obchodníků na Marketplace

Amazon opět v hledáčku Komise – tentokrát kvůli využití dat obchodníků na Marketplace

Evropská komise informovala největšího internetového prodejce Amazon o svém předběžném zjištění o porušení antimonopolních pravidel EU. Údajně měl narušit hospodářskou soutěž na maloobchodních trzích provozovaných online. 
Návrh nařízení o správě dat unikl před zveřejněním a sklidil kritiku

Návrh nařízení o správě dat unikl před zveřejněním a sklidil kritiku

Podle uniklého návrhu je cílem vytvoření dobré infrastruktury pro sdílení dat, a přinést tak EU „digitální suverenitu“. 
Evropská regulace AI na obzoru

Evropská regulace AI na obzoru

Evropský parlament hlasoval v říjnu o návrzích pravidel pro umělou inteligenci (AI). Europoslanci přijali Etický rámec, zprávu o právech k duševnímu vlastnictví a především předběžný návrh nařízení o odpovědnosti za provoz systémů AI.