Novela silničního zákona míří na taxi i „netaxi“ | Marwick.cz
Marwick.cz

Novela silničního zákona míří na taxi i „netaxi“

Právo 14.5.2019 Ondřej Vykoukal, Martin Čapek
Novela silničního zákona míří na taxi i „netaxi“
Nedávno publikovaný návrh novely zákona o silniční dopravě má za cíl zavést v taxislužbě moderní technologie. Zároveň chce nastolit rovnováhu mezi tradiční „taxikařinou“ a alternativními dopravci.

Vozidla taxislužby bez taxametrů, konec klasických žlutých svítilen, žádné zkoušky z místopisu, zvýšená odpovědnost zprostředkovatele taxislužby – to je výčet hlavních změn dotýkajících se sdílené přepravy.

Zrušení taxametrů, slovy zákona „zrušení povinnosti vést záznam o provozu vozidla“ představuje jednu z klíčových změn pro dopravce. Nešlo by se však o zrušení celoplošné. Povinnost mít taxametry by odpadla pouze těm dopravcům, kteří poskytují přepravu na základě ujednání uskutečněného předem. Tedy v těch situacích, kdy je doprava poskytnuta na základě písemné smlouvy nebo na základě objednávky provedené elektronickými prostředky jinou než hlasovou službou, typicky skrze mobilní aplikace. Kdo by této možnosti chtěl využít a zbavit se taxametru, musel by podle návrhu zároveň splnit konkrétní podmínky, zejména v podobě zvýšené informační povinnosti vůči zákazníkovi.

Objednatel přepravy by tak musel být informován před zahájením přepravy např. o konečné ceně za přepravu (ještě před závazným objednáním přepravy), o skutečnosti, zda je přeprava zprostředkována zprostředkovatelem taxislužby a případně o jeho údajích, o dopravci poskytujícím přepravu, řidiči taxislužby, vozidle taxislužby a jiných náležitostech. Zároveň by bezprostředně po ukončení přepravy muselo být objednateli přepravy na e-mail zasláno potvrzení o přepravě.

V podobném duchu jako v případě zbavení se povinnosti vést záznam o provozu vozidla se nese i odpadnutí povinnosti označit vozidlo taxislužby typickou střešní svítilnou žluté barvy. Toho by se bylo možné zprostit při dodržení shodných podmínek zmíněných v předchozích dvou odstavcích za předpokladu sjednávání dopravy předem. Ani jedna ze zmíněných úlev se tak netýká dopravců poskytujících taxislužby tzv. „z ulice“. 

Pokud jde o označení vozidel taxislužby jako takové, dle navrhovaných změn by mělo být každé vozidlo taxislužby označeno evidenční nálepkou, kterou by měl vydat příslušný dopravní úřad za poplatek 500 Kč. Novela také počítá s omezením obcí v tom smyslu, že již nebudou moci stanovit řidiči taxislužby povinnost složit zkoušky znalosti místopisu, obsluhy taxametru a příslušných právních předpisů. 

Kromě výše popsaných zamýšlených novinek je nutné upozornit i na povinnosti zprostředkovatele taxislužby. Konkrétně jde o jeho povinnost zajistit, aby zprostředkovaná přeprava byla poskytnuta podnikatelem v silniční dopravě se všemi potřebnými oprávněními, provedena vozidlem taxislužby nebo vozidlem cestujícího a v neposlední řadě aby byla provedena řidičem taxislužby s odpovídajícím oprávněním.

Novinky uvedené v novele tak v překladu znamenají, že platformy typu Uber a Taxify (nyní Bolt) by měly být odpovědné za to, že konkrétní službu bude poskytovat řidič, který bude plnit všechny uvedené podmínky. Pokud tyto povinnosti zprostředkovatel taxislužby poruší, hrozí mu pokuta až do výše 500 000 Kč. Navíc, v případě opakovaného porušení těchto povinností se za určitých podmínek zprostředkovatel taxislužby vystavuje riziku uložení zákazu činnosti do tří let nebo zveřejnění rozhodnutí o přestupku.

Rozsah a povaha změn v současné podobě se citelně dotýká velkých hráčů na poli sdílené dopravy. V tomto ohledu je třeba očekávat, že podoba novely se s velkou pravděpodobností v průběhu legislativního procesu může měnit v závislosti na tlaku jednotlivých zájmových skupin. Jsme proto zvědaví na další vývoj.

autor
Ondřej Vykoukal, Martin Čapek

Nástrahy inteligentní domácnosti pohledem právníka

Nástrahy inteligentní domácnosti pohledem právníka

Kdo odpovídá za škodu způsobenou umělou inteligencí? Výrobce, majitel přístroje, nebo dodavatel dat? Také tento hlavolam zkouší vyřešit Evropská unie.

Google utržil další ránu za 2,42 mld. eur

Google utržil další ránu za 2,42 mld. eur

Společnost Google a její mateřská společnost Alphabet prohrály další spor s Evropskou komisí. Pokutu udělenou za zneužívání dominantního postavení na trhu potvrdil Tribunál Soudního dvora Evropské unie. Snaha Googlu zvrátit rozhodnutí Komise, které nejen že ukládá rekordní pokutu, ale zároveň naznačuje směr pro budoucí rozhodovací praxi, tak vyšla naprázdno.
Ladislav Karas: Pro přivýdělek ve stejném oboru je potřeba souhlas zaměstnavatele

Ladislav Karas: Pro přivýdělek ve stejném oboru je potřeba souhlas zaměstnavatele

Jak sladit přivýdělek s pracovní dobou je jedna věc. Jak ho sladit se zákoníkem práce, radí Ladislav Karas, advokát KPMG Legal.
Komise navrhla ambiciózní reformu digitálního prostoru

Komise navrhla ambiciózní reformu digitálního prostoru

Evropská komise chystá nová pravidla pro digitální služby. Měla by přinést největší změny od roku 2000.
EDPB a jeho „návod“ pro datové přenosy po rozhodnutí Schrems II

EDPB a jeho „návod“ pro datové přenosy po rozhodnutí Schrems II

V listopadu 2020 vydal Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (European Data Protection Board – EDPB) dlouho očekávaná doporučení ohledně přenosu osobních údajů mimo EU. Navazují na přelomové rozhodnutí Soudního dvora EU známé jako „Schrems II (C-311/18)“.
Amazon opět v hledáčku Komise – tentokrát kvůli využití dat obchodníků na Marketplace

Amazon opět v hledáčku Komise – tentokrát kvůli využití dat obchodníků na Marketplace

Evropská komise informovala největšího internetového prodejce Amazon o svém předběžném zjištění o porušení antimonopolních pravidel EU. Údajně měl narušit hospodářskou soutěž na maloobchodních trzích provozovaných online. 
Návrh nařízení o správě dat unikl před zveřejněním a sklidil kritiku

Návrh nařízení o správě dat unikl před zveřejněním a sklidil kritiku

Podle uniklého návrhu je cílem vytvoření dobré infrastruktury pro sdílení dat, a přinést tak EU „digitální suverenitu“. 
Evropská regulace AI na obzoru

Evropská regulace AI na obzoru

Evropský parlament hlasoval v říjnu o návrzích pravidel pro umělou inteligenci (AI). Europoslanci přijali Etický rámec, zprávu o právech k duševnímu vlastnictví a především předběžný návrh nařízení o odpovědnosti za provoz systémů AI.