Novela přináší čichovou ochrannou známku a další novinky | Marwick.cz
Marwick.cz

Novela přináší čichovou ochrannou známku a další novinky

Právo 1.10.2018 Viktor Dušek
Novela přináší čichovou ochrannou známku a další novinky
S plánovanou účinností od 1. ledna 2019 se projednává velká novela zákona o ochranných známkách. Bude-li přijata, zásadním způsobem změní systém ochranných známek v České republice. Novela přináší celou řadu novinek. Například odpadne nutnost grafického vyjádření přihlašované známky a Úřad průmyslového vlastnictví nově nebude automaticky zamítat přihlášky známek shodných se známkami již zapsanými.

Podle současné definice ochranné známky platí, že jakákoli ochranná známka musí být schopná grafického znázornění. Označení, která takového znázornění schopná nejsou, úřad nezapíše. Příští rok by to však již mělo být možné. Jak uvádí důvodová zpráva k novele: „Nově navrhovaná definice neomezuje přípustné prostředky vyjádření na grafické nebo vizuální, ale otevírá možnost zapsat ochranné známky, které mohou být vyjádřeny dostupnými technologickými prostředky.“ Volbu konkrétních technologických prostředků pro vyjádření známky pak novela nijak neomezuje a nechává ji zcela na přihlašovateli známky.

Nedotčena samozřejmě zůstává možnost registrovat tradiční slovní, grafické nebo kombinované známky. Nově však půjde registrovat např. 3D známku, známku zvukovou, pohybovou, audiovizuální či dokonce známku holografickou. Takové známky budou typicky vyjádřeny v souborech typu JPEG, MP3 nebo MP4. Vyloučena dokonce není ani ochranná známka čichová nebo chuťová, u nichž je však problém s jejich vyjádřitelností. Zajímavostí ovšem je, že čichová známka již registrovaná byla, šlo o „vůni čerstvě posekané trávy“, která byla zachycena tenisovými míčky. Nejednalo se sice o známkou českou či evropskou, ale zjevně existuje cesta, jak čichovou ochrannou známku vyjádřit a nechat registrovat.

Další zásadní změnou v oblasti ochranných známek je změna v odmítání zápisu označení, které je shodné s již zapsanou známkou pro stejné výrobky nebo služby. Doposud platí, že pokud někdo navrhne zápis známky, jež bude identická s již registrovanou známkou, pro stejné výrobky nebo služby, úřad takovou přihlášku sám odmítne. Vlastník tak nemusí monitorovat přihlašované známky a může se spolehnout na řádný postup úřadu.

Od ledna 2019 však už takto úřad postupovat nebude a bude na každém vlastníkovi ochranné známky, aby sledoval, zda není navrhován zápis známky shodné s jeho již registrovanou známkou. Shodnost navrhované známky se starší známkou bude i nadále překážkou jejího zápisu, ale nově pouze na návrh vlastníka oné starší známky. Pokud vlastník starší známky včas nevznese námitku, úřad navrhovanou známku zapíše, i když se se starší již zapsanou známkou shoduje.

Každému vlastníkovi ochranné známky proto lze jednoznačně doporučit, aby pravidelně monitoroval zveřejněné přihlášky nových ochranných známek a mohl tak včas reagovat na případnou přihlášku známky, která se shoduje s jeho starší známkou.

Novela samozřejmě obsahuje řadu dalších, již méně významných změn, např. nové právo vlastníka známky bránit v přepravě výrobků z třetích zemí do České republiky, pokud takové výrobky neoprávněně zasahují do jeho ochranné známky, nebo nové ustanovení výslovně umožňující vlastníkovi známky zakázat užívání známky jako název společnosti. 

Účinnost všech změn je plánovaná na 1. ledna 2019. Vzhledem k tomu, že změny vycházejí z evropské směrnice, která musí být do českého právního řádu přenesena do 14. ledna 2019, předpokládáme, že tento termín účinnosti se bude český zákonodárce snažit dodržet.

autor
Viktor Dušek
Legal Associate Director, KPMG Legal

Nástrahy inteligentní domácnosti pohledem právníka

Nástrahy inteligentní domácnosti pohledem právníka

Kdo odpovídá za škodu způsobenou umělou inteligencí? Výrobce, majitel přístroje, nebo dodavatel dat? Také tento hlavolam zkouší vyřešit Evropská unie.

Google utržil další ránu za 2,42 mld. eur

Google utržil další ránu za 2,42 mld. eur

Společnost Google a její mateřská společnost Alphabet prohrály další spor s Evropskou komisí. Pokutu udělenou za zneužívání dominantního postavení na trhu potvrdil Tribunál Soudního dvora Evropské unie. Snaha Googlu zvrátit rozhodnutí Komise, které nejen že ukládá rekordní pokutu, ale zároveň naznačuje směr pro budoucí rozhodovací praxi, tak vyšla naprázdno.
Ladislav Karas: Pro přivýdělek ve stejném oboru je potřeba souhlas zaměstnavatele

Ladislav Karas: Pro přivýdělek ve stejném oboru je potřeba souhlas zaměstnavatele

Jak sladit přivýdělek s pracovní dobou je jedna věc. Jak ho sladit se zákoníkem práce, radí Ladislav Karas, advokát KPMG Legal.
Komise navrhla ambiciózní reformu digitálního prostoru

Komise navrhla ambiciózní reformu digitálního prostoru

Evropská komise chystá nová pravidla pro digitální služby. Měla by přinést největší změny od roku 2000.
EDPB a jeho „návod“ pro datové přenosy po rozhodnutí Schrems II

EDPB a jeho „návod“ pro datové přenosy po rozhodnutí Schrems II

V listopadu 2020 vydal Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (European Data Protection Board – EDPB) dlouho očekávaná doporučení ohledně přenosu osobních údajů mimo EU. Navazují na přelomové rozhodnutí Soudního dvora EU známé jako „Schrems II (C-311/18)“.
Amazon opět v hledáčku Komise – tentokrát kvůli využití dat obchodníků na Marketplace

Amazon opět v hledáčku Komise – tentokrát kvůli využití dat obchodníků na Marketplace

Evropská komise informovala největšího internetového prodejce Amazon o svém předběžném zjištění o porušení antimonopolních pravidel EU. Údajně měl narušit hospodářskou soutěž na maloobchodních trzích provozovaných online. 
Návrh nařízení o správě dat unikl před zveřejněním a sklidil kritiku

Návrh nařízení o správě dat unikl před zveřejněním a sklidil kritiku

Podle uniklého návrhu je cílem vytvoření dobré infrastruktury pro sdílení dat, a přinést tak EU „digitální suverenitu“. 
Evropská regulace AI na obzoru

Evropská regulace AI na obzoru

Evropský parlament hlasoval v říjnu o návrzích pravidel pro umělou inteligenci (AI). Europoslanci přijali Etický rámec, zprávu o právech k duševnímu vlastnictví a především předběžný návrh nařízení o odpovědnosti za provoz systémů AI.