Může být chuť sýru chráněna autorským právem? | Marwick.cz
Marwick.cz

Může být chuť sýru chráněna autorským právem?

Právo 10.12.2018 Daniel Szpyrc, Ondřej Vykoukal
Může být chuť sýru chráněna autorským právem?
Nemůže, rozhodl Soudní dvůr Evropské Unie (SDEU) ve věci Levola Hengelo, C 310/17. I přes svoji stručnost si rozsudek zaslouží pozornost. Jde pravděpodobně o první rozhodnutí SDEU, které se přímo týká definice autorského díla.

Unijní směrnice, jež na věc dopadá (tzv. InfoSoc směrnice) pojem dílo nijak nedefinuje. SDEU dospěl (nepřekvapivě) k závěru, že pojem autorské dílo ve smyslu směrnice je autonomním konceptem práva Evropské unie a musí být vykládáno jednotně napříč členskými státy. 

V předmětném rozsudku SDEU uvedl, že určitý předmět může být považován za autorské dílo, pokud splní dvě kumulativní podmínky. První podmínkou je originalita předmětu ochrany. Ta spočívá zejména v tom, že je autorovým jedinečným vlastním duševním výtvorem. Druhá podmínka stanoví, že autorův duševní výtvor musí být vyjádřen v objektivně vnímatelné podobě. To znamená, že pouhé myšlenky, postupy, způsoby fungování nebo matematické vzorce nemohou být předmětem autorskoprávní ochrany. 

Český autorský zákon stanoví, že dílo musí být jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora (první podmínka) a musí být vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě (druhá podmínka). Přes odbornou veřejností diskutované rozdíly mezi pojmy originalita a jedinečnost, lze konstatovat, že z pohledu českého práva nepřišel SDEU s nějakými převratnými názory.

SDEU však definici autorského díla dále rozvádí. Podle soudu autorské dílo, jakožto předmět ochrany autorského práva, musí být vyjádřeno takovým způsobem, že bude dostatečně přesně a objektivně identifikovatelné. Každý tak musí mít možnost se jasně a přesně obeznámit s chráněnými předměty. Každý musí mít možnost rozpoznat, které předměty jsou chráněny autorským právem a které nikoli. Navíc SDEU doplňuje, že je nezbytné z procesu identifikace odstranit veškeré subjektivní prvky. Z tohoto lze dovodit, že dílem nemůže být předmět, který je vnímán ryze subjektivně.

Právě s ohledem na chybějící možnost přesné a objektivní identifikace chutě výrobku dospěl SDEU k závěru, že chuť sýru nemůže být považována za autorské dílo. Nadto soud doplnil, že současný stav vědeckého vývoje neumožňuje objektivní identifikaci chuti. Identifikace chuti potraviny totiž spočívá zásadně na subjektivních a proměnlivých pocitech a chuťových prožitcích. Vnímání chuti je mezi jinými ovlivněno věkem, potravinovými preferencemi, spotřebními návyky a prostředím či kontextem, ve kterém je výrobek ochutnáván.

Nadále je tak možné doma vyrábět doma sýrové pomazánky a nedopouštět se u toho porušování autorských práv. I když to by nejspíš byla rozmnoženina pro osobní potřebu, jejíž pořízení je zcela legální…

Článek byl uveřejněn v Marketing & Media.
autor
Daniel Szpyrc, Ondřej Vykoukal

Nástrahy inteligentní domácnosti pohledem právníka

Nástrahy inteligentní domácnosti pohledem právníka

Kdo odpovídá za škodu způsobenou umělou inteligencí? Výrobce, majitel přístroje, nebo dodavatel dat? Také tento hlavolam zkouší vyřešit Evropská unie.

Google utržil další ránu za 2,42 mld. eur

Google utržil další ránu za 2,42 mld. eur

Společnost Google a její mateřská společnost Alphabet prohrály další spor s Evropskou komisí. Pokutu udělenou za zneužívání dominantního postavení na trhu potvrdil Tribunál Soudního dvora Evropské unie. Snaha Googlu zvrátit rozhodnutí Komise, které nejen že ukládá rekordní pokutu, ale zároveň naznačuje směr pro budoucí rozhodovací praxi, tak vyšla naprázdno.
Ladislav Karas: Pro přivýdělek ve stejném oboru je potřeba souhlas zaměstnavatele

Ladislav Karas: Pro přivýdělek ve stejném oboru je potřeba souhlas zaměstnavatele

Jak sladit přivýdělek s pracovní dobou je jedna věc. Jak ho sladit se zákoníkem práce, radí Ladislav Karas, advokát KPMG Legal.
Komise navrhla ambiciózní reformu digitálního prostoru

Komise navrhla ambiciózní reformu digitálního prostoru

Evropská komise chystá nová pravidla pro digitální služby. Měla by přinést největší změny od roku 2000.
EDPB a jeho „návod“ pro datové přenosy po rozhodnutí Schrems II

EDPB a jeho „návod“ pro datové přenosy po rozhodnutí Schrems II

V listopadu 2020 vydal Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (European Data Protection Board – EDPB) dlouho očekávaná doporučení ohledně přenosu osobních údajů mimo EU. Navazují na přelomové rozhodnutí Soudního dvora EU známé jako „Schrems II (C-311/18)“.
Amazon opět v hledáčku Komise – tentokrát kvůli využití dat obchodníků na Marketplace

Amazon opět v hledáčku Komise – tentokrát kvůli využití dat obchodníků na Marketplace

Evropská komise informovala největšího internetového prodejce Amazon o svém předběžném zjištění o porušení antimonopolních pravidel EU. Údajně měl narušit hospodářskou soutěž na maloobchodních trzích provozovaných online. 
Návrh nařízení o správě dat unikl před zveřejněním a sklidil kritiku

Návrh nařízení o správě dat unikl před zveřejněním a sklidil kritiku

Podle uniklého návrhu je cílem vytvoření dobré infrastruktury pro sdílení dat, a přinést tak EU „digitální suverenitu“. 
Evropská regulace AI na obzoru

Evropská regulace AI na obzoru

Evropský parlament hlasoval v říjnu o návrzích pravidel pro umělou inteligenci (AI). Europoslanci přijali Etický rámec, zprávu o právech k duševnímu vlastnictví a především předběžný návrh nařízení o odpovědnosti za provoz systémů AI.