Korporátní pravidla dohánějí digitální dobu | Marwick.cz
Marwick.cz

Korporátní pravidla dohánějí digitální dobu

Právo 3.1.2019 Daniel Szpyrc, Ondřej Vykoukal
Korporátní pravidla dohánějí digitální dobu
Výbor stálých zástupců (COREPER) Evropské unie se koncem minulého roku usnesl na návrhu nových pravidel, která mají obchodním společnostem usnadnit komunikaci s veřejnými orgány. Cílem dokumentu je zejména přizpůsobit právo obchodních společností digitální době.

Navrhovaná směrnice má umožnit online zápis společností a poboček do veřejných rejstříků. Společnosti mají mít také možnost prostřednictvím elektronických prostředků ukládat listiny a další údaje do sbírky listin. Aby bariéry využívání online komunikačních kanálů byly co nejmenší, směrnice omezuje i výši poplatků za tyto služby. Žádný poplatek nesmí převyšovat skutečné administrativní náklady. 

Novinkou je i zavedení zásady „pouze jednou“, která znamená, že orgány veřejné moci od společností nemají vyžadovat stejné údaje více než jednou. Registry by si měly mezi sebou předávat společnostmi poskytnuté informace a zásada by měla platit napříč členskými státy EU. Umožnilo by to společnostem zřízeným podle práva jednoho členského státu založit svou pobočku v jiném členském státě, aniž by znovu musely dokládat stále stejné listiny a údaje. Obdobně by se změna údajů v rejstříku společnosti měla automaticky promítnout v rejstříku jiného státu, kde je registrovaná její pobočka.

Dokument dále počítá s přijetím nezbytných záruk proti podvodnému jednání v online prostředí. Důvěryhodnost listin a údajů ve vnitrostátních rejstřících poskytnutých elektronickými prostředky má být zajištěna online kontrolou totožnosti a právní způsobilosti jednajících osob. Způsoby online ověřování totožnosti jsou však ponechány na jednotlivých státech. Bude tedy na českých zákonodárcích, jaký systém ověřování zvolí.
Směrnice rovněž umožňuje členským státům ponechat podmínku zapojení právníků a notářů při zakládání společností. Členské státy by však měly vytvořit systém, který umožní jejich online zapojení. Návrh však ponechává členským státům možnost vyžadovat fyzickou přítomnost osob, u kterých existuje podezření z páchání podvodů. Rovněž se počítá s výměnou informací napříč Evropskou unii o osobách zbavených způsobilosti být členem statutárního orgánu. 

Lze očekávat, že záměrem Rady EU a Evropského parlamentu bude přijmout konečné znění směrnice do května 2019, kdy budou volby do Evropského parlamentu. Kdy se nová pravidla projeví i v českém právním řádu, závisí především na českém zákonodárci.

autor
Daniel Szpyrc, Ondřej Vykoukal

Nástrahy inteligentní domácnosti pohledem právníka

Nástrahy inteligentní domácnosti pohledem právníka

Kdo odpovídá za škodu způsobenou umělou inteligencí? Výrobce, majitel přístroje, nebo dodavatel dat? Také tento hlavolam zkouší vyřešit Evropská unie.

Google utržil další ránu za 2,42 mld. eur

Google utržil další ránu za 2,42 mld. eur

Společnost Google a její mateřská společnost Alphabet prohrály další spor s Evropskou komisí. Pokutu udělenou za zneužívání dominantního postavení na trhu potvrdil Tribunál Soudního dvora Evropské unie. Snaha Googlu zvrátit rozhodnutí Komise, které nejen že ukládá rekordní pokutu, ale zároveň naznačuje směr pro budoucí rozhodovací praxi, tak vyšla naprázdno.
Ladislav Karas: Pro přivýdělek ve stejném oboru je potřeba souhlas zaměstnavatele

Ladislav Karas: Pro přivýdělek ve stejném oboru je potřeba souhlas zaměstnavatele

Jak sladit přivýdělek s pracovní dobou je jedna věc. Jak ho sladit se zákoníkem práce, radí Ladislav Karas, advokát KPMG Legal.
Komise navrhla ambiciózní reformu digitálního prostoru

Komise navrhla ambiciózní reformu digitálního prostoru

Evropská komise chystá nová pravidla pro digitální služby. Měla by přinést největší změny od roku 2000.
EDPB a jeho „návod“ pro datové přenosy po rozhodnutí Schrems II

EDPB a jeho „návod“ pro datové přenosy po rozhodnutí Schrems II

V listopadu 2020 vydal Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (European Data Protection Board – EDPB) dlouho očekávaná doporučení ohledně přenosu osobních údajů mimo EU. Navazují na přelomové rozhodnutí Soudního dvora EU známé jako „Schrems II (C-311/18)“.
Amazon opět v hledáčku Komise – tentokrát kvůli využití dat obchodníků na Marketplace

Amazon opět v hledáčku Komise – tentokrát kvůli využití dat obchodníků na Marketplace

Evropská komise informovala největšího internetového prodejce Amazon o svém předběžném zjištění o porušení antimonopolních pravidel EU. Údajně měl narušit hospodářskou soutěž na maloobchodních trzích provozovaných online. 
Návrh nařízení o správě dat unikl před zveřejněním a sklidil kritiku

Návrh nařízení o správě dat unikl před zveřejněním a sklidil kritiku

Podle uniklého návrhu je cílem vytvoření dobré infrastruktury pro sdílení dat, a přinést tak EU „digitální suverenitu“. 
Evropská regulace AI na obzoru

Evropská regulace AI na obzoru

Evropský parlament hlasoval v říjnu o návrzích pravidel pro umělou inteligenci (AI). Europoslanci přijali Etický rámec, zprávu o právech k duševnímu vlastnictví a především předběžný návrh nařízení o odpovědnosti za provoz systémů AI.