Čeká krypto aktiva příval regulace? | Marwick.cz
Marwick.cz

Čeká krypto aktiva příval regulace?

Právo 6.2.2019 Filip Horák, Kristýna Tupá
Čeká krypto aktiva příval regulace?
Krypto aktiva („Crypto-assets“) nejsou v současné době uceleně regulována, což vede k nesčetným diskuzím nad jejich právní povahou. Česká národní banka (ČNB) vydala v listopadu 2018 stanovisko k povaze tzv. platebních tokenů a na úrovni Evropské unie (EU) se mezitím řeší povaha krypto aktiv jako takových. Z pohledu Initial Coin Offering (ICO) či obchodů s kryptoměnami je povaha krypto aktiv zcela zásadní. K čemu tedy regulátoři zatím dospěli?

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) a Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) pracuje s pojmem krypto aktiva, která zahrnují jak kryptoměny a virtuální měny, tak i digitální tokeny. Samotná krypto aktiva lze pak rozdělit na investiční či majetkové („asset“), platební („payment“), užitné („utility“) a kombinaci dříve zmíněných, tzv. hybridní („hybrid“), jejichž povahu jsme již popsali v článku o jednotném výkladu krypto aktiv v Daňových a právních aktualitách.

Právě platebními krypto aktivy (tokeny) se zabývala ve své odpovědi na dotaz ohledně obchodování s tzv. převodními tokeny ČNB. Došla k závěru, že nejsou ani bezhotovostními peněžními prostředky, ani elektronickými penězi. Pro jejich nákup, prodej či směnu na vlastní účet se tedy nevyžaduje povolení ČNB. Povolení bude naopak potřeba při obchodování s deriváty na převodní tokeny, pro fondy investující do platebních tokenů a v případě směnáren tokenů. Platební tokeny nepředstavují právo jako například majetková/investiční aktiva (tokeny) a proto nejsou investičními nástroji. Co ale v případě majetkových a užitných krypto aktiv? Budou tedy spadat do působnosti směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID II)?

Zdá se, že pravděpodobně ano. ESMA se na členské státy obrátila s dotazem, zda lze krypto aktiva (kromě platebních a užitných) podřadit pod definici finančního nástroje dle MiFID II. Většina z nich dospěla k závěru, že ano. To by však znamenalo, že by krypto aktiva podléhala taktéž související regulaci o prospektu (mají-li být veřejně nabízeny), transparentnosti (povinnost informovat investory), zneužití trhu (emitenti se nesmí dopouštět tzv. insider tradingu) apod.

Jiná situace je v jednotlivých národních úpravách. Podřazení krypto aktiv pod pojem finančních nástrojů je odpovědností každého členského státu a závisí na způsobu, jakým transponoval právo EU. Například v České republice se krypto aktiva dle současné legislativy za cenný papír nepovažují, jelikož ho občanský zákoník definuje jako listinu. Krypto aktiva však mají dematerializovanou formu. Nemohou být ani zaknihovanými cennými papíry, protože ty jsou v souladu s občanským zákoníkem a zákonem o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT) zapsány do evidence zaknihovaných cenných papírů či evidence na ni navazující.

Na trhu tedy vzniká v důsledku nejednotnosti regulace paradoxní situace, kdy některé státy krypto aktiva regulují, jiné nikoli. Řada evropských států přitom začala s přípravou vlastního legislativního rámce s cílem přilákat investory. Příkladem může být Lichtenštejnsko, které přijalo komplexní právní úpravu obchodování s digitálními aktivy: Blockchain Act. Nabízí se tedy otázka, zda by se měla Česká republika vydat obdobným směrem, nebo počkat na oficiální kroky Evropské unie. Ministerstvo financí už uspořádalo veřejnou konzultaci ohledně blockchainu, virtuálních měn a aktiv. Další měsíce nám tedy napoví, jakým směrem bude Česko i EU v oblasti krypto aktiv a blockchainu směřovat.

autor
Filip Horák, Kristýna Tupá

Nástrahy inteligentní domácnosti pohledem právníka

Nástrahy inteligentní domácnosti pohledem právníka

Kdo odpovídá za škodu způsobenou umělou inteligencí? Výrobce, majitel přístroje, nebo dodavatel dat? Také tento hlavolam zkouší vyřešit Evropská unie.

Google utržil další ránu za 2,42 mld. eur

Google utržil další ránu za 2,42 mld. eur

Společnost Google a její mateřská společnost Alphabet prohrály další spor s Evropskou komisí. Pokutu udělenou za zneužívání dominantního postavení na trhu potvrdil Tribunál Soudního dvora Evropské unie. Snaha Googlu zvrátit rozhodnutí Komise, které nejen že ukládá rekordní pokutu, ale zároveň naznačuje směr pro budoucí rozhodovací praxi, tak vyšla naprázdno.
Ladislav Karas: Pro přivýdělek ve stejném oboru je potřeba souhlas zaměstnavatele

Ladislav Karas: Pro přivýdělek ve stejném oboru je potřeba souhlas zaměstnavatele

Jak sladit přivýdělek s pracovní dobou je jedna věc. Jak ho sladit se zákoníkem práce, radí Ladislav Karas, advokát KPMG Legal.
Komise navrhla ambiciózní reformu digitálního prostoru

Komise navrhla ambiciózní reformu digitálního prostoru

Evropská komise chystá nová pravidla pro digitální služby. Měla by přinést největší změny od roku 2000.
EDPB a jeho „návod“ pro datové přenosy po rozhodnutí Schrems II

EDPB a jeho „návod“ pro datové přenosy po rozhodnutí Schrems II

V listopadu 2020 vydal Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (European Data Protection Board – EDPB) dlouho očekávaná doporučení ohledně přenosu osobních údajů mimo EU. Navazují na přelomové rozhodnutí Soudního dvora EU známé jako „Schrems II (C-311/18)“.
Amazon opět v hledáčku Komise – tentokrát kvůli využití dat obchodníků na Marketplace

Amazon opět v hledáčku Komise – tentokrát kvůli využití dat obchodníků na Marketplace

Evropská komise informovala největšího internetového prodejce Amazon o svém předběžném zjištění o porušení antimonopolních pravidel EU. Údajně měl narušit hospodářskou soutěž na maloobchodních trzích provozovaných online. 
Návrh nařízení o správě dat unikl před zveřejněním a sklidil kritiku

Návrh nařízení o správě dat unikl před zveřejněním a sklidil kritiku

Podle uniklého návrhu je cílem vytvoření dobré infrastruktury pro sdílení dat, a přinést tak EU „digitální suverenitu“. 
Evropská regulace AI na obzoru

Evropská regulace AI na obzoru

Evropský parlament hlasoval v říjnu o návrzích pravidel pro umělou inteligenci (AI). Europoslanci přijali Etický rámec, zprávu o právech k duševnímu vlastnictví a především předběžný návrh nařízení o odpovědnosti za provoz systémů AI.