Bude YouTube odpovědný za uživatelský obsah? | Marwick.cz
Marwick.cz

Bude YouTube odpovědný za uživatelský obsah?

Právo 30.10.2018 Ondřej Vykoukal
Bude YouTube odpovědný za uživatelský obsah?
YouTube v poslední době neprožívá zrovna klidné období, co se týče vývoje právních předpisů, které na něj dopadají. Stane se aplikace právně odpovědná za uživatelský obsah? Je pravděpodobné, že ano, otázkou je, kdy se tak stane.

O autorskoprávní evropské směrnici, která odpovědnost YouTube za obsah do značné míry přináší, jsme psali zde. V případě konečného schválení se implementace směrnice do jednotlivých národních právních řádů nicméně nedá očekávat před rokem 2020. Je ale možné, že se stanovení odpovědnosti YouTube dočkáme i dříve, a to na základě soudního výkladu současné právní úpravy.

V červnu letošního roku rozhodl prvoinstanční rakouský soud (Handelsgericht Wien), že YouTube není jen prostým poskytovatelem hostingu a je tedy odpovědný za ukládaný obsah (např. při porušení autorských práv třetích osob). Dosavadní argumentace YouTube, ale i dalších obdobných poskytovatelů webového prostoru, je založena na principu safe harbor upraveného tzv. e-Commerce směrnicí. Ta stanoví, že poskytovatel služby spočívající v ukládání uživatelského obsahu není za takový obsah odpovědný, pokud o protiprávnosti obsahu nevěděl a závadný obsah odstranil, jakmile se o jeho protiprávnosti dozvěděl.

Rakouský soud ovšem posoudil činnost YouTube tak, že se nejedná o „prostého poskytovatele služby spočívající v ukládání uživatelského obsahu“, protože propojuje, třídí a kategorizuje uživatelský obsah. Aplikace také sleduje chování uživatelů za účelem lepšího cílení návrhů nových videí ke sledování. Nutno podotknout, že předmětné rozhodnutí není pravomocné a lze očekávat, že YouTube se bude i nadále aktivně bránit. Na konečné rozhodnutí si tak budeme muset ještě počkat.

V Německu, resp. Lucemburku, nás možná tak dlouhé čekání nečeká. V září podal německý Nejvyšší soud (Bundesgerichtshof) předběžnou otázku k Soudnímu dvoru Evropské unie (SDEU). Předběžnou otázkou se německý soud mj. ptá SDEU, zda podle současné evropské směrnice harmonizující autorské právo v EU (tzv. InfoSoc směrnice) YouTube či jiná obdobná platforma sděluje obsah veřejnosti, tedy z pohledu autorského práva užívá obsah takovým způsobem, ke kterému potřebuje licenci od držitelů práv k nahranému obsahu. 

V drtivé většině případů YouTube takovou licenci pochopitelně nemá. Pokud by tak SDEU rozhodl, že YouTube se skutečně dopouští aktu sdělování veřejnosti, je možné, že by to vedlo k dalším a dalším žalobám směřujícím na YouTube, což by mohlo způsobit zásadní změnu principů dnešního fungování YouTube a obdobných platforem. V takovém případě by došlo k paradoxní situaci, kdy by nová autorskoprávní směrnice stanovila něco, co již stanoveno je dosavadní právní úpravou a pouze trvalo příliš dlouho, než SDEU dostal možnost se otázce vyjádřit. Jinými slovy trvalo příliš dlouho, než se soud některého ze členských států zeptal.

autor
Ondřej Vykoukal
Advokát, KPMG Legal

Nástrahy inteligentní domácnosti pohledem právníka

Nástrahy inteligentní domácnosti pohledem právníka

Kdo odpovídá za škodu způsobenou umělou inteligencí? Výrobce, majitel přístroje, nebo dodavatel dat? Také tento hlavolam zkouší vyřešit Evropská unie.

Google utržil další ránu za 2,42 mld. eur

Google utržil další ránu za 2,42 mld. eur

Společnost Google a její mateřská společnost Alphabet prohrály další spor s Evropskou komisí. Pokutu udělenou za zneužívání dominantního postavení na trhu potvrdil Tribunál Soudního dvora Evropské unie. Snaha Googlu zvrátit rozhodnutí Komise, které nejen že ukládá rekordní pokutu, ale zároveň naznačuje směr pro budoucí rozhodovací praxi, tak vyšla naprázdno.
Ladislav Karas: Pro přivýdělek ve stejném oboru je potřeba souhlas zaměstnavatele

Ladislav Karas: Pro přivýdělek ve stejném oboru je potřeba souhlas zaměstnavatele

Jak sladit přivýdělek s pracovní dobou je jedna věc. Jak ho sladit se zákoníkem práce, radí Ladislav Karas, advokát KPMG Legal.
Komise navrhla ambiciózní reformu digitálního prostoru

Komise navrhla ambiciózní reformu digitálního prostoru

Evropská komise chystá nová pravidla pro digitální služby. Měla by přinést největší změny od roku 2000.
EDPB a jeho „návod“ pro datové přenosy po rozhodnutí Schrems II

EDPB a jeho „návod“ pro datové přenosy po rozhodnutí Schrems II

V listopadu 2020 vydal Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (European Data Protection Board – EDPB) dlouho očekávaná doporučení ohledně přenosu osobních údajů mimo EU. Navazují na přelomové rozhodnutí Soudního dvora EU známé jako „Schrems II (C-311/18)“.
Amazon opět v hledáčku Komise – tentokrát kvůli využití dat obchodníků na Marketplace

Amazon opět v hledáčku Komise – tentokrát kvůli využití dat obchodníků na Marketplace

Evropská komise informovala největšího internetového prodejce Amazon o svém předběžném zjištění o porušení antimonopolních pravidel EU. Údajně měl narušit hospodářskou soutěž na maloobchodních trzích provozovaných online. 
Návrh nařízení o správě dat unikl před zveřejněním a sklidil kritiku

Návrh nařízení o správě dat unikl před zveřejněním a sklidil kritiku

Podle uniklého návrhu je cílem vytvoření dobré infrastruktury pro sdílení dat, a přinést tak EU „digitální suverenitu“. 
Evropská regulace AI na obzoru

Evropská regulace AI na obzoru

Evropský parlament hlasoval v říjnu o návrzích pravidel pro umělou inteligenci (AI). Europoslanci přijali Etický rámec, zprávu o právech k duševnímu vlastnictví a především předběžný návrh nařízení o odpovědnosti za provoz systémů AI.