Antikvariátu s e-knihami se jen tak nedočkáme | Marwick.cz
Marwick.cz

Antikvariátu s e-knihami se jen tak nedočkáme

Právo 16.1.2020 Ondřej Vykoukal
Antikvariátu s e-knihami se jen tak nedočkáme
Když si koupíte klasickou knihu, nikdo se nepozastaví nad tím, když ji po přečtení prodáte. Knižní antikvariáty jsou zcela běžnou součástí knižního trhu a spousta skvělých knih jde dnes bohužel sehnat už jen v antikvariátech. Naopak second handy s „použitými“ e-knihami jsou i přes jejich dlouhou existenci stále poměrně raritní. Po prosincovém rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie (SDEU) víme, že to tak i zůstane.

V červnu 2014 spustil nizozemský start-up s názvem Tom Kabinet online službu spočívající ve virtuálním trhu s „použitými“ elektronickými knihami. Už šest dní po spuštění služby se zástupci nizozemských vydavatelů obrátili na soud s návrhem, aby byl online antikvariát zakázán. Vydavatelé namítali, že ani oni, ani autoři s takovým užitím svých knih nikdy nesouhlasili. Start-up se bránil argumentací, že k prodeji již jednou legálně koupených e-knih není zvláštní souhlas nositelů práv třeba.

K dalšímu prodeji legálně koupené klasické fyzické knihy skutečně souhlas nakladatele ani autora nepotřebujete. Prvním legálním prodejem hmotné rozmnoženiny autorského díla, tj. klasické knihy, se autorovo právo poskytovat licenci s užitím jeho díla tzv. vyčerpá. Stejný princip platí také u CD, LP, DVD a jiných fyzických nosičů autorských děl. SDEU se tak zabýval otázkou, zda stejný princip vyčerpání práv můžeme použít i pro elektronické knihy. Dospěl k tomu, že ne. Ke každému prodeji e-knihy, byť už jednou legálně koupené, je třeba souhlasu autora či nakladatele.

Důležité bylo posoudit, k jakému typu užití díla ze strany online služby dochází. Autorské právo rozlišuje několik typů užití. V tomto případě přicházelo do úvahy rozmnožování a rozšiřování díla, anebo sdělování díla veřejnosti. V případě rozmnožování a rozšiřování se vyčerpání práv uplatní, u sdělování veřejnosti nikoli.

Hlavním rozdílem mezi těmito typy užití díla je forma užívaného díla. V prvním případě se jedná o hmotné rozmnoženiny, v případě sdělování veřejnosti právní úprava hovoří o sdělování díla po drátě nebo bezdrátově a také o zpřístupňování díla veřejnosti způsobem, že kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby zejména počítačovou nebo obdobnou sítí. Takto právo popisuje prostý download díla na internetu.

S ohledem na charakter e-knihy, kdy je evidentní, že nejde o hmotnou rozmnoženinu, soud uzavřel, že se v případě distribuce e-knih jedná o sdělování veřejnosti, u něhož vyčerpání práv nepřipadá v úvahu. Bez souhlasu nositele práv tak online knižní second hand provozovat nelze a prozatím se ani do budoucna nerýsuje cesta, jak tuto službu poskytovat legálně.

autor
Ondřej Vykoukal
Advokát, KPMG Legal

Nástrahy inteligentní domácnosti pohledem právníka

Nástrahy inteligentní domácnosti pohledem právníka

Kdo odpovídá za škodu způsobenou umělou inteligencí? Výrobce, majitel přístroje, nebo dodavatel dat? Také tento hlavolam zkouší vyřešit Evropská unie.

Google utržil další ránu za 2,42 mld. eur

Google utržil další ránu za 2,42 mld. eur

Společnost Google a její mateřská společnost Alphabet prohrály další spor s Evropskou komisí. Pokutu udělenou za zneužívání dominantního postavení na trhu potvrdil Tribunál Soudního dvora Evropské unie. Snaha Googlu zvrátit rozhodnutí Komise, které nejen že ukládá rekordní pokutu, ale zároveň naznačuje směr pro budoucí rozhodovací praxi, tak vyšla naprázdno.
Ladislav Karas: Pro přivýdělek ve stejném oboru je potřeba souhlas zaměstnavatele

Ladislav Karas: Pro přivýdělek ve stejném oboru je potřeba souhlas zaměstnavatele

Jak sladit přivýdělek s pracovní dobou je jedna věc. Jak ho sladit se zákoníkem práce, radí Ladislav Karas, advokát KPMG Legal.
Komise navrhla ambiciózní reformu digitálního prostoru

Komise navrhla ambiciózní reformu digitálního prostoru

Evropská komise chystá nová pravidla pro digitální služby. Měla by přinést největší změny od roku 2000.
EDPB a jeho „návod“ pro datové přenosy po rozhodnutí Schrems II

EDPB a jeho „návod“ pro datové přenosy po rozhodnutí Schrems II

V listopadu 2020 vydal Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (European Data Protection Board – EDPB) dlouho očekávaná doporučení ohledně přenosu osobních údajů mimo EU. Navazují na přelomové rozhodnutí Soudního dvora EU známé jako „Schrems II (C-311/18)“.
Amazon opět v hledáčku Komise – tentokrát kvůli využití dat obchodníků na Marketplace

Amazon opět v hledáčku Komise – tentokrát kvůli využití dat obchodníků na Marketplace

Evropská komise informovala největšího internetového prodejce Amazon o svém předběžném zjištění o porušení antimonopolních pravidel EU. Údajně měl narušit hospodářskou soutěž na maloobchodních trzích provozovaných online. 
Návrh nařízení o správě dat unikl před zveřejněním a sklidil kritiku

Návrh nařízení o správě dat unikl před zveřejněním a sklidil kritiku

Podle uniklého návrhu je cílem vytvoření dobré infrastruktury pro sdílení dat, a přinést tak EU „digitální suverenitu“. 
Evropská regulace AI na obzoru

Evropská regulace AI na obzoru

Evropský parlament hlasoval v říjnu o návrzích pravidel pro umělou inteligenci (AI). Europoslanci přijali Etický rámec, zprávu o právech k duševnímu vlastnictví a především předběžný návrh nařízení o odpovědnosti za provoz systémů AI.